ANASAYFA
KURUMSAL
Y?NET?M KURULU
??T?GAL ALANI
?STAT?ST?KLER
?LET???M
EN
Haberler & Etkinlikler

?imento, Cam, Seramik ve Toprak ürünleri ?hracat??lar Birli?i Haberler & Etkinlikler

Avrupa Ye?il Mutabakat?

18.03.2020


11 Mart 2020 tarihinde Ticaret Bakanl??? taraf?ndan firmalar?m?z?n kat?l?m?yla enerji yo?un sektörlere ili?kin gerçekle?tirilen Avrupa Ye?il Mutabakat? sunumu için t?klay?n?z.

手机赢钱棋牌