ANASAYFA
KURUMSAL
Y?NET?M KURULU
??T?GAL ALANI
?STAT?ST?KLER
?LET???M
EN
??tigal Alan?

Gtip

Gtip Ad?

250510000000

KUM - S?L?SL? VEYA KUVARSLI

250590000011

KUM - K?LL? VE BEYAZ K?LL? (KAOL?NL?)

250590000012

KUM - FELD?SPATLI

250590000019

KUM - D??ER

250900000011

TEBE??R - SAF

250900000019

TEBE??R - D??ER

251710101000

ÇAKMAK TA?I

251710109011

ÇAKIL TA?I

251710109012

YASSI ?R? ÇAKIL TA?I

251710200000

K?REÇ TA?I . DOLOM?T VE D??ER KALKERL? TA?LAR (KIRILMI? VEYA EZ?LM??)

251710800011

MICIR

251710800019

BETONAJ VE BALASTLAMA ??LER?NDE KULLANILAAN D??ER TA?LAR

251720000011

MOLOZ

251720000019

MOLOZ VE D??ER SAANAY? ARTIKLARI MAKADAMI

251730000000

KATRANLI MAKADAM

251741000000

MERMER?N GRANÜL. PARÇACIK VE TOZLARI

251749000000

25. 15 / 25.16 POZ?SYONLARINDAK? D??ER TA?LARIN GRANÜL. PARÇACIK VE TOZLARI

252100000000

KAST?N; K?REÇ TA?I VE D??ER K?REÇL? TA?LAR-K?REÇ VE Ç?MENTO ?MAL?NDE KULLANILAN

252210000000

SÖNMEM?? K?REÇ

252220000000

SÖNMÜ? K?REÇ

252230000000

SU ALTINDA SERTLE?EN K?REÇ

252310000000

KL?NKER

252321000011

PORTLAND Ç?MENTOSU - BEYAZ. AMBALAJLANMI?

252321000019

PORTLAND Ç?MENTOSU - BEYAZ. D??ER

252329000011

PORTLAND Ç?MENTOSU - D??ER. AMBALAJLANMI?

252329000019

PORTLAND Ç?MENTOSU - D??ER

252330000011

?APLI Ç?MENTO -AMBALAJLANMI?

252330000019

?APLI Ç?MENTO - D??ER

252390000011

YÜKSEK FIRIN Ç?MENTOSU - AMBALAJLANMI?

252390000019

YÜKSEK FIRIN Ç?MENTOSU - D??ER

381600000011

ATE?E DAYANIKLI Ç?MENTOLAR

381600000012

ATE?E DAYANIKLI HARÇLAR

381600000019

ATE?E DAYANIKLI BETONLAR VE BENZER? KARI?IMLAR

680410000011

DE??RMEN TA?LARI

680410000019

D??ER Ö?ÜTÜCÜ TA?LAR

680421000011

B?LE?? TA?LARI - AGLOMERE ED?LM?? SENTET?K VEYA TAB?? ELMASTAN

680421000012

MATKAP UÇLARI - AGLOMERE ED?LM?? SENTET?K VEYA TAB?? ELMASTAN

680421000019

B?LE?? ÇARKLARI.BENZERLER? - AGLOMERE ED?LM?? SENTET?K VEYA TAB?? ELMASTAN

680422120000

B?LE?? TA?LARI.B?LE?? ÇARKLARI.BENZERLER?- TAKV?YES?Z.SENTET?K/SUN? REÇ?NELERDEN

680422180000

B?LE?? TA?LARI.B?LE?? ÇARKLARI.BENZERLER?- TAKV?YEL?.SENTET?K/SUN? REÇ?NELERDEN

680422300000

B?LE?? TA?LARI. B?LE?? ÇARKLARI. BENZERLER? - SERAM?KTEN VEYA S?L?KATTAN

680422500000

B?LE?? TA?LARI. B?LE?? ÇARKLARI. BENZERLER? - D??ER SUN? A?INDIRICILARDAN

680422900000

B?LE?? TA?LARI. B?LE?? ÇARKLARI.BENZERLER? - D??ER AGLOMERE A?INDIRICILARDAN

680423000011

MATKAP UÇLARI - TAB?? TA?LARDAN

680423000012

TRA? BIÇAKLARI ?Ç?N B?LEME TA?LARI - TAB?? TA?LARDAN

680423000019

D??ER B?LE?? TA?LARI. B?LE?? ÇARKLARI VE BENZERLER? - TAB?? TA?LARDAN

680430000011

EL ?LE B?LEMEYE/PARLATMAYA MAHSUS TA?LAR - AGLOMERE ED?LM?? A?INDIRICILARDAN

680430000019

EL ?LE B?LEMEYE/PARLATMAYA MAHSUS TA?LAR - D??ER

680530000000

OLUKLU SÜNGER

680710000000

ASFALTTAN/BENZER? MADDEDEN E?YA - ÇATI/B?NA YÜZEYLER?NDE KULLANILAN.RULO HAL?NDE

680800000000

B?TK?SEL L?FLERDEN.SAMANDAN/A?AÇ TALA?INDAN VB.YAPILMI? PANO LEVHA KARO BLOK VB.

680911000000

LEVHA. KARO VB.-ALÇIDAN. YÜZÜ SADECE KA?IT / KARTONLA KAPLANMI? / TAKV?YEL?

680919000000

LEVHA. KARO.PLAKA. PANO  VE BENZER? E?YA - ALÇI VE ALÇI ESASLI B?LE??KLERDEN

680990000000

ALÇI VE ALÇI ESASLI B?LE??KLERDEN E?YA - D??ER

681011100000

?N?AAT ?Ç?N BLOKLAR VE LEVHALAR - HAF?F BETONDAN

681011900011

?N?AAT ?Ç?N BLOKLAR VE LEVHALAR - SUN? MERMERDEN OLANLAR

681011900019

?N?AAT ?Ç?N BLOKLAR VE LEVHALAR - D??ER

681019000000

ÇATI K?REM?TLER?

681091000000

 - - ?N?AAT MÜHEND?SL??? VE B?NA YAPIMI ?Ç?N PREFABR?K YAPI ELEMANLARI

681099000011

BETONDAN BORDÜR TA?LARI

681099000019

Ç?MENTODAN. BETONDAN VEYA SUN? TA?TAN D??ER E?YA

681140000000

AMYANT ?ÇERENLER

681181000000

OLUKLU LEVHALAR

681182000000

 - - D??ER LEVHALAR, PANOLAR, KAROLAR VE BENZER? E?YA

681189000000

D??ER E?YA

690100000000

K?SELGURDAN TU?LALAR

690210001011

KROM?T ATE? TU?LALARI - MGO. CAO / CR2O3 ORANI > %50. MG. CA / CR ?ÇERENLER

690210001012

MAGNEZ?T ATE? TU?LALARI-MGO. CAO / CR2O3 ORANI > %50. MG. CA / CR ?ÇERENLER

690210001013

KROM MAGNEZ?T ATE? TU?LALARI-MGO. CAO/CR2O3 ORANI>%50.MG.CA/CR ?ÇERENLER

690210009011

MAGNEZ?TL?.P???R?LM?? DOLOM?T ATE? TU?LA. - MGO.CAO/CR2O3 >%50. MG.CA/CR ?ÇEREN

690210009019

D??ER ATE?E DAYANIKLI TU?LALAR - MGO. CAO / CR2O3 ORANI >%50. MG.CA/CR ?ÇERENLER

690220100000

ATE?E TU?LALARI S?L?S (S?O2) ORANI => %93

690220910011

?AMOTTAN TU?LALAR - %20 < ALUM?N < %44

690220910012

?AMOTTAN KAROLAR - %20 < ALUM?N < %44

690220910013

?AMOTTAN D??ER E?YALAR - %20 < ALUM?N < %44

690220910019

D??ER ATE?E DAYANIKLI TU?LALAR - %7 < ALUM?N < %45

690220991000

ATE? TU?LALARI - ALUM?N > %70

690220999011

ATE? TU?LALARI - ALUM?N < %50

690220999012

ATE? TU?LALARI - %50 =< ALUM?N =< %70

690220999013

ATE? TU?LALARI - %75 < SÖM?-S?L?KA (S?O2) < %85

690220999019

ATE? TU?LALARI - D??ER. ALUM?N < %70

690290000011

KARBON BLOKLARI

690290000019

ATE?E DAYANIKLI KAROLAR. ?N?AATTA KULLANILAN BENZER? SERAM?K E?YA - D??ER

690310000011

GRAF?TTEN ATE?E DAYANIKLI D??ER SERAM?K E?YA - GRAF?T ORANI = > %50

690310000019

ATE?E DAYANIKLI D??ER SERAM?K E?YA - D??ER KARBON ORANI = > %50

690320101011

S?L?KADAN D??ER SERAM?K E?YA - ALUM?N ORANI < %45. ALUM?N + S?L?S > %50

690320101012

SÖM? S?L?KADAN D??ER SERAM?K E?YA - ALUM?N ORANI < %45. ALUM?N + S?L?S > %50

690320109000

D??ER SERAM?K E?YA - ALUM?N ORANI => %50 VEYA ALUM?N + S?L?S > %50

690320900000

D??ER SERAM?K E?YA - ALUM?N ORANI => %45. ALUM?N + S?L?S > %50

690390100000

D??ER SERAM?K E?YA - %25 < GRAF?T / D??ER KARBON ORANI = < %50

690390901000

KROM?TTEN OLANLAR

690390909011

DOLOM?TTEN OLANLAR

690390909012

MAGNEZ?TTEN OLANLAR

690390909013

KORBORANDUMDAN (S?L?SYUM KARBÜRDEN)OLANLAR

690390909019

D??ERLER? - MGO. CAO / CR2O3 ORANI > %50. MG. CA / CR ?ÇERENLER

690410000011

?NSAAT TU?LALARI - AD? TOPRAKTAN

690410000019

?N?AAT TU?LALARI - D??ER SERAM?K MADDELERDEN

690490000011

KABA TU?LALAR. PUTREL ÜSTÜ TU?LALAR BENZER? E?YA - AD? TOPRAKTAN OLANLAR

690490000019

KABA TU?LALAR. PUTREL ÜSTÜ TU?LALAR BENZER? E?YA - D??ER SERAM?K MADDELERDEN

690510000011

K?REM?TLER - AD? TOPRAKTAN

690510000019

K?REM?TLER - D??ER SERAM?K MADDELERDEN

690590000011

BACA ?APKA.BORU. M?MAR? TEZY?NAT.?N?AAT ???NE D??ER SERAM?K E?YA - AD? TOPRAKTAN

690590000019

BACA ?APKA.BORU.M?MAR? TEZY?NAT.?N?AAT ???NE D??ER SERAM?K E?YA-D??ER SERAM?KTEN

690600000011

SERAM?KTEN BORULAR. OLUKLAR VE BORU BA?LANTI PARÇALARI - AD? TOPRAKTAN

690600000019

SERAM?KTEN BORULAR. OLUKLAR VE BORU BA?LANTI PARÇALARI-D??ER SERAM?K MADDELERDEN

690721000000

A?IRLIKÇA SUYU ABSORBE ETME KATSAYISI % 0,5?? GEÇMEYENLER

690722000000

A?IRLIKÇA SUYU ABSORBE ETME KATSAYISI % 0,5?? GEÇEN FAKAT  %10?U GEÇMEYENLER

690723000000

A?IRLIKÇA SUYU ABSORBE ETME KATSAYISI % 10?U GEÇENLER

690730000000

 - MOZA?K KÜPLER VE BENZERLER? (6907.40 ALT POZ?SYONUNDAK?LER HAR?Ç)

690740000000

B?T?RME SERAM?KLER?

690911000011

LABORATUVAR E?YASI - PORSELENDEN

690911000012

TEKN?K ??LERDE VE SANAY?DE KULLANILAN C?HAZLAR VE E?YA - PORSELENDEN

690911000019

K?MYASAL ??LERDE KULLANILAN C?HAZLAR VE E?YA - PORSELENDEN

690912000000

MOHS SKALASINA GÖRE SERTL??? 9 VEYA DAHA FAZLA OLAN E?YA

690919000011

LABORATUVAR E?YASI - D??ER

690919000012

TEKN?K ??LERDE VE SANAY?DE KULLANILAN C?HAZLAR VE E?YA - D??ER

690919000019

K?MYASAL ??LERDE KULLANILAN C?HAZLAR VE E?YA - D??ER

690990000011

T?CAR? NAKL?YAT VE AMBALAJLAMADA KULLANILANLAR SERAM?K KAPLAR VE BENZER? E?YA

690990000019

Z?RAAT ??LER?NDE KULLANILAN  SERAM?KTEN YALAK. GERDEL VE BENZER? D??ER KAPLAR

691010000000

SERAM?KTEN MUSLUK TA?I.LAVABO VE AYAKLARI.KÜVET.B?DE.P?SUAR VB - PORSELENDEN

691090000000

SERAM?KTEN MUSLUK TA?I.LAVABO VE AYAKLARI.KÜVET.B?DE.P?SUAR VB - D??ER

691110000011

PORSELENDEN SOFRA VE MUTFAK E?YASI - BEYAZ

691110000012

PORSELENDEN SOFRA VE MUTFAK E?YASI - TEK RENKL?

691110000019

PORSELENDEN SOFRA VE MUTFAK E?YASI - D??ER

691190000011

PORSELENDEN D??ER EV E?YASI VE TUVALET - BEYAZ

691190000012

PORSELENDEN D??ER EV E?YASI VE TUVALET - TEK RENKL?

691190000019

PORSELENDEN D??ER EV E?YASI VE TUVALET - D??ER

691200210000

SOFRA VE MUTFAK E?YASI: AD? TOPRAKTAN OLANLAR

691200230000

SOFRA VE MUTFAK E?YASI: GREDEN OLANLAR

691200250011

FAYANSTAN VEYA ?NCE ÇÖMLEKÇ? E?YASINDAN OLANLAR: BEYAZ OLANLAR

691200250012

FAYANSTAN VEYA ?NCE ÇÖMLEKÇ? E?YASINDAN OLANLAR: TEK RENKL? OLANLAR

691200250019

FAYANSTAN VEYA ?NCE ÇÖMLEKÇ? E?YASINDAN OLANLAR: D??ERLER?

691200290000

SERAM?KTEN SOFRA VE MUTFAK E?YASI, D??ER EV E?YASI VE TUVALET E?YASI (PORSELENDEN OLANLAR HAR?Ç):D??ERLER?

691200810000

SERAM?KTEN SOFRA VE MUTFAK E?YASI, D??ER EV E?YASI VE TUVALET E?YASI (PORSELENDEN OLANLAR HAR?Ç):D??ERLER?-AD? TOPRAKTAN OLANLAR

691200830000

SERAM?KTEN SOFRA VE MUTFAK E?YASI, D??ER EV E?YASI VE TUVALET E?YASI (PORSELENDEN OLANLAR HAR?Ç):D??ERLER?-GREDEN OLANLAR

691200850000

SERAM?KTEN SOFRA VE MUTFAK E?YASI, D??ER EV E?YASI VE TUVALET E?YASI (PORSELENDEN OLANLAR HAR?Ç):D??ERLER?-FAYANSTAN VEYA ?NCE ÇÖMLEKÇ? E?YASINDAN OLANLAR

691200890000

SERAM?KTEN SOFRA VE MUTFAK E?YASI, D??ER EV E?YASI VE TUVALET E?YASI (PORSELENDEN OLANLAR HAR?Ç):D??ERLER?-FAYANSTAN VEYA ?NCE ÇÖMLEKÇ? E?YASINDAN OLANLAR

691310000010

EL YAPIMI Ç?N?DEN OLANLAR

691310000090

D??ERLER?

691390100000

SERAM?KTEN HEYKELC?KLER VE D??ER SÜS E?YASI - AD? TOPRAKTAN

691390930010

EL YAPIMI Ç?N?DEN OLANLAR

691390930090

D??ERLER?

691390980000

SERAM?KTEN HEYKELC?KLER VE D??ER SÜS E?YASI - GREDEN

691410000000

SERAM?KTEN D??ER E?YA - PORSELENDEN

691490000000

SERAM?KTEN D??ER E?YA

700100100000

CAM KIRIKLARI VE D??ER CAM DÖKÜNTÜ VE ARTIKLARI - ??LENMEM??

700100910000

KÜLÇE CAM - OPT?K CAMDAN OLANLAR  - ??LENMEM??

700100991000

KÜLÇE CAM - RUB?NL? CAM - ??LENMEM??

700100999000

KÜLÇE CAM - D??ER  - ??LENMEM??

700210000000

B?LYALAR - ??LENMEM??

700220100000

ÇUBUKLAR - ??LENMEM?? OPT?K CAMDAN OLANLAR

700220901000

ÇUBUKLAR - ??LENMEM?? RUB?NL? CAMDAN OLANLAR

700220909011

SODA K?REÇ CAMINDAN RENKL? ÇUBUKLAR - ??LENMEM??

700220909012

SODA K?REÇ CAMINDAN RENKS?Z ÇUBUKLAR - ??LENMEM??

700220909013

ISIYA DAYANIKLI CAMDAN (GENLE?ME KATSAYISI DÜ?ÜK) RENKL? ÇUBUKLAR - ??LENMEM??

700220909014

ISIYA DAYANIKLI CAMDAN (GENLE?ME KATSAYISI DÜ?ÜK) RENKS?Z ÇUBUKLAR - ??LENMEM??

700220909019

CAMDAN D??ER ÇUBUKLAR - ??LENMEM??

700231001000

BORULAR - ??LENMEM??. RUB?NL? CAMDAN

700231009000

BORULAR - ER?T?LM?? KUVARS / D??ER ER?T?LM?? S?L?STEN. ??LENMEM??

700232001000

BORU-??LENMEM??.RUB?NL? CAMDAN - ISIYA DAYANIKLI

700232009011

BORU-??LENMEM??.RENKL? CAMDAN - ISIYA DAYANIKLI

700232009012

BORU-??LENMEM??.RENKS?Z CAMDAN - ISIYA DAYANIKLI

700239001000

BORULAR - ??LENMEM??. RUB?NL? CAMDAN - D??ER

700239009011

SODA K?REÇ CAMINDAN RENKL? BORULAR - ??LENMEM??

700239009012

SODA K?REÇ CAMINDAN RENKS?Z BORULAR - ??LENMEM??

700239009013

KUR?UNLU CAMDAN BORULAR - ??LENMEM??

700239009019

D??ER CAM BORULAR - ??LENMEM??

700312100000

TAKV?YES?Z LEVHA.YAPRAK - OPT?K CAMDAN. KÜTLE HAL?NDE.I?IK GEÇ?RMEZ VB.

700312911000

BUZLU RENKL? CAM - KÜTLE HAL?NDE BOYANMI?.I?IK GEÇ?RMEZ/EM?C?

700312919000

TAKV?YES?Z - YANSITICI OLMAYAN B?R TABAKASI OLANLAR

700312991000

BUZLU. RENKL?. DALGALI VE Ç?ZG?L? CAM

700312999000

TAKV?YES?Z LEVHA.YAPRAK - D??ER

700319100000

TAKV?YES?Z LEVHA.YAPRAK - OPT?K CAMDAN. D??ER

700319901011

BUZLU RENKL? CAM

700319901012

BUZLU RENKS?Z CAM - KÜTLE HAL?NDE BOYANMI?.I?IK GEÇ?RMEZ/EM?C?

700319901019

DALGALI VE Ç?ZG?L? CAMLAR - KÜTLE HAL?NDE BOYANMI?.I?IK GEÇ?RMEZ/EM?C?

700319909000

D??ERLER?

700320001000

TAKV?YEL?(TELL?)LEVHA.YAPRAK-KÜTL.HAL?NDE RENKL.OP AKL.KAPLANMI? VEYA ABS.(EM?C?) VEYA YANS.TAB.OLAN.

700320009000

TAKV?YE ED?LM?? (TELL?) LEVHA. YAPRAK - D??ER

700330000000

PROF?LLER

700420100000

ÇEKME/ÜFLEME CAM - KÜTLE HAL?NDE BOYANMI?.I?IK GEÇ?RMEZ/EM?C?. OPT?K CAMDAN

700420910000

ÇEKME/ÜFLEME CAM - YANSITICI OLMAYAN B?R TABAKASI OLANLAR

700420991000

ANT?K CAM - KÜTLE HAL?NDE BOYANMI?.I?IK GEÇ?RMEZ/EM?C?

700420999011

ÇEKME/ÜFLEME KALINLIK =< 2.5 MM. - KÜTLE HAL?NDE BOYANMI?.I?IK GEÇ?RMEZ/EM?C?

700420999012

ÇEKME/ÜFLEME CAM-2.5MM=<KALINLIK<3.5MM-KÜTLE HAL?NDE BOYALI. I?IK GEÇ?RMEZ/EM?C?

700420999013

ÇEKME/ÜFLEME CAM-3.5MM=<KALINLIK<4.5MM-KÜTLE HAL?NDE BOYALI. I?IK GEÇ?RMEZ/EM?C?

700420999014

ÇEKME/ÜFLEME CAM - KALINLIK > 4.5MM - KÜTLE HAL?NDE BOYALI. I?IK GEÇ?RMEZ/EM?C?

700490100000

ÇEKME / ÜFLEME CAM. OPT?K CAMDAN OLANLAR - D??ER

700490801000

ANT?K CAM

700490809000

D??ER CAMLARIN D??ERLER?N?N D??ERLER?

700510050000

TAKV?YES?Z CAM - YANSITICI OLMAYAN B?R TABAKASI OLAN

700510250000

TAKV?YES?Z CAM - KALINLIK =< 3.5MM.EM?C? VEYA YANSITICI

700510300000

TAKV?YES?Z CAM - 3.5 < KALINLIK =< 4.5MM.EM?C? VEYA YANSITICI

700510800000

TAKV?YES?Z CAM - KALINLIK > 4.5MM.EM?C? VEYA YANSITICI

700521250000

TAKV?YES?Z CAM-KALINLIK=<3.5MM.KÜTLE HAL?NDE BOYALI.I?IK GEÇ?RMEZ.KAPLI/C?LALI

700521300000

TAKV?YES?Z CAM-3.5<KALINLIK=<4.5MM.KÜTLE HAL?NDE BOYALI.I?IK GEÇ?RMEZ.KAPLI

700521800000

TAKV?YES?Z CAM-KALINLIK>4.5MM.KÜTLE HAL?NDE BOYALI.I?IK GEÇ?RMEZ.KAPLI/C?LALI

700529250000

TAKV?YES?Z CAM - KALINLIK =< 3.5MM - D??ER

700529350000

TAKV?YES?Z CAM- 3.5 < KALINLIK =< 4.5MM - D??ER

700529800000

TAKV?YES?Z CAM - KALINLIK > 4.5MM - D??ER

700530000000

TEL ?LE TAKV?YE ED?LM?? CAM

700600100000

70.03.70.04/70.05 POZ?SYON. CAMLARIN KAV?SLEND?R?LM??.DEL?NM?? VB.-OPT?K CAMDAN

700600900011

?EK?LLER? NE OLURSA OLSUN. KENARLARI ??LENM?? CAMLAR

700600900012

HER TÜRLÜ SABLE CAM (KUM PÜSKÜRTÜLMÜ?)

700600900019

70.03.70.04/70.05 POZ?SYON. CAMLARIN KAV?SLEND?R?LM??.DEL?NM?? VB.-D??ER

700719100011

SERTLE?T?R?LM?? EMN?YET CAMI - DÜZ. EMAYE

700719100012

SERTLE?T?R?LM?? EMN?YET CAMI - BOMBEL?. EMAYE

700719200011

SERTLE?T?R?LM?? EMN?YET CAMI - DÜZ. KÜTLE HAL?NDE BOYANMI?/EM?C?/YANSITICI OLAN

700719200012

SERTLE?T?R?LM?? EMN?YET CAMI-BOMBEL?.KÜTLE HAL?NDE BOYANMI?/EM?C?/YANSITICI OLAN

700719800013

DÜZ CAMLAR -  84.71, 85.17 VE 85.28 TAR?FE POZ?SYONLARINDA YER ALAN E?YALARDA KULLANILAN TÜRDE OLANLAR

700719800014

DÜZ CAMLAR - D??ERLER?

700719800015

BOMBEL? CAMLAR

700719800016

SERTLE?T?R?LM?? EMN?YET CAMI - DÜZ. D??ER  - - - - BOMBEL? CAMLAR

700721200021

KUR?UNA DAYANIKLI OLANLAR

700721200029

D??ERLER?

700800200000

ÇOK KATLI YALITIM CAMI-KÜTLE HAL?NDE BOYALI.I?IK GEÇ?RMEZ. KAPLANMI? / EM?C? VB.

700800810000

ÇOK KATLI YALITIM CAMI-?K? CAMI LEVHA.B?RB?R?NDEN HAVA TABAKASI/VAKUMLA AYRILMI?

700800890000

ÇOK KATLI YALITIM CAMI - D??ER

700991001000

ÇERÇEVES?Z CAM AYNALAR - SADECE KES?LM?? OLANLAR

700991009000

ÇERÇEVES?Z CAM AYNALAR - D??ER

700992000000

ÇERÇEVEL? CAM AYNALAR

701010000000

SERUM AMPULLER?

701020000000

CAMDAN TIPA.KAPAK VE BENZER? KAPAMA TERT?BATI

701090101011

KONSERVE KAVANOZLARI(STER?LE UYGUN) -E?Y.NAK.KULL. HACM? 0.028 L?TREY? GEÇMEYENLER

701090101012

KONSERVE KAVANOZLARI-E?Y.NAKL.VE AMB.KULLANILANLAR HACM? 0.028 L?TREY? GEÇ.FAK.0.37 L?T.GEÇMEYENLER

701090101013

KONSERVE KAVANOZLARI-E?Y.NAKL.VEYA AMB.KULLANILANL HACM? 0.37 L?TR.GEÇEN FAKAT 1.062 L?TRE.GEÇMEYEN.

701090101014

KONSERVE KAVANOZLARI-E?Y.NAKL.VEYA AMB.KULLANILAN HACM? 1.062 L?TREY? GEÇENLER

701090109011

KONSERVE KAVANOZLARI(STER?LE UYGUN) -D??ERLER?

701090109012

KONSERVE KAVANOZLARI(STER?L.KAVONOZ) HACM? 0.028 L ?TREY? GEÇEN FAKAT 0.37 L?TR.GEÇMEYENLER

701090109013

KONSERVE KAVANOZLARI(STER?L.KAVAONOZ)HACM? 0.37 L? TREY? GEÇEN FAKAT 1.062 L?TREY? GEÇMEYENLER

701090109014

KONSERVE KAVANOZLARI(STER?L KAVANOZLARI) HACM? 1.062 L?TREY? GEÇENLER

701090210011

ECZACILIKTA KULLANILANLAR

701090210019

D??ERLER?

701090311000

D??ERLER?-HACM? 2.5 L?TRE VEYA DAHA FAZLA OLANLAR- E?YANIN NAKL?NDE VEYA AMBALAJLANMASINDA KULLANILAN

701090319000

KONSERVE KAVONOZLARI-HACM? 2.5 LT VEYA DAHA FAZLA OLANLAR-DIGERLER?

701090410000

???ELER - Y?YECEK VE ?ÇECEK ?Ç?N. RENKS?Z CAMDAN. HACM? 1 L?TRE VEYA DAHA FAZLA OLANLAR

701090430000

Y?YECEK ?ÇECEK ?Ç?N OLANLAR-???ELER-RENKS?Z CAMDAN OLANLAR-HACM? 0.33 LT.FAZLA FAKAT 1 LT AZ OLANLAR

701090450000

KONSERVE KAVANOZLARI(STER?LE UYGUN) -HACM? 0.15 L? TRE VEYA DAHA FAZLA. FAKAT 0.33 LT.GEÇMEYENLER

701090470000

Y?YECEK-?ÇECEK ?Ç?N OLAN-???ELER-RENKS?Z CAMDAN OL ANLAR-HACM? 0.15 L?TREDEN AZ OLANLAR

701090510000

???ELER - Y?YECEK VE ?ÇECEK ?Ç?N. RENKL? CAMDAN. HACM? 1 L?TRE VEYA DAHA FAZLA OLANLAR

701090530000

Y?YECEK-?ÇECEK ?Ç?N OLANLAR-???ELER-RENKL? CAMDAN HACM?0.33 L?TREDEN FAZLA.FAKAT 0.33 LT GEÇMEYENLER

701090550000

Y?YECEK-?ÇECEK ?Ç?N OLANLAR-???ELER-RENKL? CAMDAN HACM? 0.15 L?T.VEYA DAHA FAZ.FAKAT 0.33 LT GEÇMEYE

701090570000

KONSERVE KAVANOZLARI (STER?LE UYGUN) -HACM? 0.15 L ?TREDEN AZ OLANLAR

701090610000

CAM ÇANAK.TÜP.CAMDAN D??ER KAPLAR-Y?YECEK.?ÇECEK ?Ç?N.HACM? 0.25 L?TRE VEYA DAHA FAZLA OLANLAR

701090670000

CAM ÇANAK.TÜP.CAMDAN D??ER KAPLAR-Y?YECEK.?ÇECEK ?Ç?N.HACM?0.25 L?TREDEN AZ OLANLAR

701090710000

CAM ÇANAK.TÜP.CAMDAN D??ER KAPLAR-ECZACILIK ÜRÜNLER? ?Ç?N.0.55 L?TREY? GEÇENLER

701090790000

CAM ÇANAK.TÜP. CAMDAN D??ER KAPLAR - ECZACILIK ÜRÜNLER? ?Ç?N.HAC?M 0.055 L?TREY? GEÇMEYENLER

701090910011

CAM ÇANAK. TÜP. DAMACANA VE CAMDAN D??ER KAPLAR-D??ER.RENKS?Z CAMDAN OLANLAR  - - - - - - RENKS?Z CAMDAN - - - - - - - HACM? 0,20 L?TREY? GEÇMEYENLER

701090910012

CAM ÇANAK. TÜP. DAMACANA VE CAMDAN D??ER KAPLAR-D??ER.RENKS?Z CAMDAN OLANLAR - - - - - - RENKS?Z CAMDAN  - - - - - - - HACM? 0,20 L?TREY? GEÇENLER

701090990011

CAM ÇANAK.TÜP.CAMDAN D??ER KAPLAR-D??ER ÜRÜNLER ?Ç ?N-RENKL? CAMDAN  - - - - - - RENKL? CAMDAN - - - - - - - HACM? 0,20 L?TREY? GEÇMEYENLER

701090990012

CAM ÇANAK.TÜP.CAMDAN D??ER KAPLAR-D??ER ÜRÜNLER ?Ç ?N-RENKL? CAMDAN  - - - - - - RENKL? CAMDAN - - - - - - - HACM? 0,20 L?TREY? GEÇENLER

701110000000

AMPULLER ELEKTR?KL? AYDINLATMA ?Ç?N

701120000011

YAPI?TIRILMAMI? TÜP CAMI PARÇALARI(EKRAN. HUN?. BOYUN). KATOD I?IN TÜPLER? ?Ç?N

701120000012

S?YAH BEYAZ YAPI?TIRILMI? (KAYNAKLANMI?) TÜP CAMI. KATOD I?IN TÜPLER? ?Ç?N

701120000013

RENKL? YAPI?TIRILMI? (KAYNAKLANMI?) TÜP CAMI. KATOD I?IN TÜPLER? ?Ç?N

701190000000

D??ER AÇIK CAM ZARFLAR

701310001000

CAM E?YA - SOFRA VE MUTFAK ??LER? ?Ç?N. CAM SERAM???NDEN

701310009000

CAM E?YA - TUVALET.YAZIHANE.EV TEZT?NATI VE BENZER? ??LER ?Ç?N. CAM SERAM???NDEN

701322100000

EL ?MAL? OLANLAR

701322900000

MAK?NE ?MAL? OLANLAR

701328100000

EL ?MAL? OLANLAR

701328900000

MAK?NE ?MAL? OLANLAR

701333110000

BARDAKLAR - KUR?UN KR?STALDEN. EL ?MAL?. KES?LM??/BA?KA ?EK?LDE DEKORLANMI?

701333190000

BARDAKLAR - KUR?UN KR?STALDEN. EL ?MAL?. D??ER

701333910000

BARDAKLAR - KUR?UN KR?STALDEN. MAK?NA ?MAL?. KES?LM??/BA?KA ?EK?LDE DEKORLANMI?

701333990000

BARDAKLAR - KUR?UN KR?STALDEN. MAK?NA ?MAL?. D??ER

701337100000

BARDAKLAR - SERTLE?T?R?LM?? CAMDAN OLANLAR

701337510000

BARDAKLAR - EL ?MAL?. KES?LM??/BA?KA ?EK?LDE DEKORLANMI?

701337590000

BARDAKLAR - EL ?MAL?. D??ER

701337910000

BARDAKLAR - MAK?NA ?MAL?. KES?LM??/BA?KA ?EK?LDE DEKORLANMI?

701337990000

BARDAKLAR - MAK?NA ?MAL?. D??ER

701341100000

CAM E?YA - SOFRA / MUTFAK ??LER?NDE KULLANILAN. KUR?UN KIR?STAL. EL ?MAL?

701341900000

CAM E?YA - SOFRA / MUTFAK ??LER?NDE KULLANILAN. KUR?UN KIR?STAL. MAK?NA ?MAL?

701342000000

CAM E?YA - SOFRA / MUTFAK ??LER?NDE KULLANILAN. ISIYA DAYANIKLI

701349100000

CAM E?YA - SOFRA / MUTFAK ??LER?NDE KULLANILAN - SERTLE?T?R?LM?? CAMDAN OLANLAR

701349910000

CAM E?YA - SOFRA / MUTFAK ??LER?NDE KULLANILAN - EL ?MAL? OLANLAR

701349990000

CAM E?YA - SOFRA / MUTFAK ??LER?NDE KULLANILAN - MAK?NA ?MAL? OLANLAR

701391100000

CAM E?YA - KUR?UN KR?STALDEN. TUVALET.YAZIHANE.EV TEZT?NATI VB ??LERE. EL ?MAL?

701391900000

CAM E?YA-KUR?UN KR?STALDEN.TUVALET.YAZIHANE.EV TEZT?NATI VB ??LERE. MAK?NA ?MAL?

701399000000

CAM E?YA - D??ERLER?

701510000000

NUMARALI GÖZLÜK CAMLARI

701590001011

GÜNE? GÖZLÜ?Ü CAMLARI

701590001012

OKS?JEN VE ELEKTR?K KAYNA?INDA KULLANILAN GÖZLÜK VE MASKE CAMLARI

701590002000

SAAT CAMLARI

701590009011

S?GORTA. BU?ON KAPAKLARINDA KULLANILAN ÖZEL CAMLAR

701590009019

GÖZLÜK CAMLARI.SAAT CAMLARI VB ?MAL?NDE KULLANILAN ?Ç? BO? CAM KÜRE VE SEGMANLAR

701610000000

MOZA?K VEYA BENZER? TEZY?NAT ?Ç?N CAM KÜPLER VE D??ER KÜÇÜK CAM E?YA

701690100011

V?TRAY HAL?NDE B?RLE?T?R?LM?? KUR?UNLA TUTTURULMU? CAM

701690100019

V?TRAY HAL?NDE B?RLE?T?R?LM?? CAM - D??ER

701690400000

B?NA VEYA ?N?AAT ?Ç?N BLOKLAR VE TU?LALAR

701690700000

MOZA?K VEYA BENZER? TEZY?NAT ?Ç?N CAM KÜPLER VE D??ER KÜÇÜK  CAM E?YA (MESNED? OLSUN OLMASIN)-D??ERLER?-D??ERLER?

701710000011

CAMDAN LABORATUVAR E?YASI - ER?T?LM?? KUVARS VEYA ER?T?LM?? S?L?STEN OLANLAR

701710000019

CAMDAN ECZANE VE SA?LI?I KORUYUCU E?YA - ER?T?LM?? KUVARS / ER?T?LM?? S?L?STEN

701720000011

CAMDAN LABORATUVAR E?YASI - ISIYA DAYANIKLI

701720000019

CAMDAN ECZANE VE SA?LI?I KORUYUCU E?YA - ISIYA DAYANIKLI

701790000000

CAMDAN LABORATUVAR. ECZANE VE SA?LI?I KORUYUCU E?YA - D??ER

701810110000

CAMDAN BONCUKLAR - KES?LM?? VE MAK?NA ?LE C?LALANMI?

701810190000

CAMDAN BONCUKLAR - D??ER

701810300000

CAMDAN TAKL?T ?NC?LER

701810510000

CAMDAN KIYMETL? / YARI KIYMETL? TA? TAKL?TLER?-KES?LM?? VE MAK?NA ?LE C?LALANMI?

701810590000

CAMDAN KIYMETL? / YARI KIYMETL? TA? TAKL?TLER? - D??ER

701810900000

CAMDAN BONCUK BENZER? E?YA - D??ER

701820000000

CAM KÜREC?KLER - ÇAP < 1MM.

701890100011

CAMDAN GÖZLER

701890100012

CAMDAN E?YA

701890900000

CAMDAN HEYKELC?KLER VE D??ER SÜSLER

701911000000

CAM L?FLER?NDEN UZUNLU?U 50 MM.Y? GEÇMEYEN KIRPILMI? ?PL?KLER

701912000000

CAM F?T?LLER

701919100000

CAM E?YA - FLAMENTLERDEN

701919900000

CAM E?YA DEVAMSIZ L?FLERDEN

701931000000

CAM L?FLER?NDEN TAKV?YE TABAKALAR

701932000000

CAM TÜLÜ

701939000011

ÖRTÜLER - CAM L?FLER?NDEN

701939000013

PANOLAR - CAM L?FLER?NDEN

701940000000

F?T?LDEN DOKUNMU? MENSUCAT - CAM L?FLER?NDEN

701951000000

D??ER DOKUNMU? MENSUCAT EN? 30CM'? GEÇMEYENLER

701952000000

EN >30 CM. A?IRLIK < 250 GR/M2. DÜZ DOKUNMU? MENSUCAT - CAM L?FLER?NDEN

701959000000

CAM L?FLER? VE BUNLARDAN E?YA;D??ERLER?

701990001000

  DOKUMAYA ELVER??L? L?FLERDEN

701990002000

  DÖKME VEYA KÜME HAL?NDE DOKUMAYA ELVER??L? OLMAYAN L?FLER (CAM YÜNÜ)

702000050000

YARI ILETKEN DISK ÜRETIMI IÇIN DIFÜZYON.OKSIDASYON OCAK. KON.IÇIN HAZ. KUVARS REAKTÖR TÜP VE TUTUCULA

702000070000

TAMAMLANMAMI?

702000080000

TAMAMLANMI?

702000109011

DER? PERDAHLAMAYA CAM MERDANELER-ER?T?LM?? KUVARS D??ER ER?T?LM?? S?L?STEN

702000109019

CAMDAN D??ER E?YA - ER?T?LM?? KUVARS VEYA D??ER ER?T?LM?? S?L?STEN

702000309011

DER? PERDAHLAMAYA MAHSUS CAM MERDANELER - ISIYA DAYANIKLI

702000309019

CAMDAN D??ER E?YA  - ISIYA DAYANIKLI

702000800000

CAMDAN D??ER E?YA  - D??ER

900110901000

OPT?K TARZDA ??LENMEM?? OLAN KABLOLAR

900120001000

CAMDAN YAPRAK/LEVHA HAL?NDE POLAR?ZAN MADDELER

900120009000

D??ER MADDELERDEN  YAPRAK VEYA LEVHA HAL?NDE POLAR?ZAN MADDELER

900140200000

GÖRME KUSURLARI ?Ç?N OLMAYAN GÖZLÜK CAMLARI

900140410000

GÖRME KUSURLARI ?Ç?N TEK ODAKLI. ?K? YÜZÜ ??LENM?? GÖZLÜK CAMI

900140490000

GÖRME KUSURLARI ?Ç?N D??ER ?K? YÜZÜ ??LENM?? GÖZLÜK CAMI

900140800000

D??ER GÖZLÜK CAMLARI

900150200000

GÖRME KUSURU ?Ç?N OLMAYAN. ??LENM?? D??ER MADDE GÖZLÜK CAMI

900150410000

GÖRME KUSURU ?Ç?N TEK ODAKLI ??LENM?? D??ER MADDE GÖZLÜK CAMI

900150490000

GÖRME KUSURUNA D??ER ÇE??T. ??LENM??. D??ER MADDE GÖZLÜK CAMI

900150800000

GÖRME KUSURUNA ?K? YÜZÜ DE ??LENM?? D??ER MADDELERDEN GÖZLÜK CAMI

900190009100

D??ER AMAÇLI CAMDAN MERCEK. AYNA. PR?ZMA. OPT?K ELEMANLAR

900190009900

D??ER AMAÇLI D??ER MADDELERDEN MERCEK. AYNA. PR?ZMA. OPT?K ELEMANLAR

900410100000

OPT?K TARZDA ??LENM?? CAMLARI  OLAN GÜNE? GÖZLÜKLER?

900410990000

D??ER GÜNE? GÖZLÜKLER?

900490900011

OPT?K TARZDA ??LENM?? CAMLARI OLAN D??ER GÖZLÜKLER

900490900012

D??ER RÖNTGEN GÖZLÜKLER?

900490900019

D??ER GÖZLÜKLER

940510210000

S?V?L HAVA TA?ITLARI ?Ç?N PLAST?K MADDELERDEN AYDINLATMA C?HAZLARI

940510401000

SERAM?K MADDELERDEN YAPILMI? OLANLAR

940510409000

AV?ZELER, TAVAN VE DUVAR ?Ç?N AYDINLATMA C?HAZLARI (KAMUYA AÇIK ALANLARIN VE YOLLARIN AYDINLATILMASINDA KULLANILANLAR HAR?Ç) D??ERLER?

940510501011

CAMDAN KR?STAL AV?ZELER

940510501019

CAMDAN D??ER AV?ZELER

940510509000

CAMDAN D??ER AYDINLATMA C?HAZLARI

940510911000

KIZMA ESASLI AMPUL VE TÜP KULLANIMINA MAHSUS TAB??/SUN? DER?. KÖSELEDEN AYD.C?H.

940510914000

KIZMA ESASLI AMPUL. TÜP KULLANIMINA MAHSUS YONTULMAYA ELVER??L? TA?LAR. AYD.C?H.

940510915000

KIZMA ESASLI AMPUL VE TÜP KULLANIMINA MAHSUS AD? METALLERDEN AYDINLATMA C?HAZ.

940510919000

KIZMA ESASLI AMPUL VE TÜP KULLANIMINA MAHSUS D??ER MADDELERDEN AYDI.C?HAZLARI

940510981000

D??ER ÇE??T AMPUL VE TÜP KULLANIMINA MAHSUS TAB??/SUN? DER?. KÖSELEDEN AYD.C?H.

940510984000

D??ER ÇE??T AMPUL. TÜP KULLANIMINA MAHSUS YONTULMAYA ELVER??L? TA?LAR. AYD.C?H.

940510985000

D??ER ÇE??T AMPUL VE TÜP KULLANIMINA MAHSUS AD? METALLERDEN AYDINLATMA C?HAZLARI

940510989000

D??ER ÇE??T AMPUL VE TÜP KULLANIMINA MAHSUS D??ER MADDELERDEN AYDI.C?HAZLARI

940520110000

PLAST. MAD. KIZMA ESASLI AMP.. TÜP KUL. MAH. MASA.KOMOD?N VB.?Ç?N AYAKLI LAMBA

940520401000

SERAM?K MADDELERDEN OLANLAR

940520409000

D??ER SERAM?K VE PLAST?K MALZEMELERDEN

940520500000

CAMDAN  MASA.KOMOD?N VB.?Ç?N ELEKTR?KL? VE AYAKLI LAMBALAR

940520911000

AD? METALLERDEN  MASA.KOMOD?N VB.?Ç?N ELEKTR?K AMPULLÜ AYAKLI LAMBALAR

940520912000

TAB??/SUN? DER? VB.DEN  MASA.KOMOD?N VB.?Ç?N ELEKTR?K AMPULLÜ AYAKLI LAMBALAR

940520915000

YONTULMAYA ELVER??L? TA?LARDAN MASA.KOMOD?N VB.?Ç?N ELEKTR?K AMPUL.AYAKLI LAMB.

940520991000

AD? METALLERDEN  MASA.KOMOD?N VB.?Ç?N D??ER ÇE??T AYAKLI LAMBALAR

940520992000

TAB??/SUN? DER? VB.DEN  MASA.KOMOD?N VB.?Ç?N D??ER ÇE??T AYAKLI LAMBALAR

940520995000

YONTULMAYA ELVER??L? TA?LARDAN MASA.KOMOD?N VB.?Ç?N D??ER ÇE??T AYAKLI LAMB.

940530000000

NOEL A?AÇLARINDA KULLANILAN TÜRDEN ELEKTR?KL? AYDINLATICILAR

940540100000

PROJEKTÖRLER

940540310000

PLAST?K MADDELERDEN AMPUL VE TÜP KULLANIMINA MAHSUS D??ER AYDINLATMA C?HAZLARI

940540350000

PLAST?KTEN FLORESANS LAMBALARININ KULLANILMASINA MAHSUS D??ER AYDINLATMA C?HAZ.

940540390000

PLAST?KTEN D??ER ÇE??T D??ER ELEKTR?KL? AYDINLATMA C?HAZLARI

940540911000

AD? METALLERDEN AMPUL VE TÜP KULLANIMINA MAHSUS D??ER AYDINLATMA C?HAZLARI

940540912000

TAB??/SUN? DER? VE KÖSELEDEN AMPUL VE TÜP KULLA.MAHSUS D??ER AYDINLATMA C?HAZ.

940540913000

SERTLE?T?R?LMEM?? VULKAN?ZE KAUÇUKTAN AMPUL VE TÜP KULLA.MAH. D??ER AYDIN.C?HAZ.

940540914000

SERTLE?T?R?LM?? VULKAN?ZE KAUÇUKTAN AMPUL VE TÜP KULLA.MAH. D??ER AYDIN.C?HAZ.

940540916000

YONTULMAYA ELVER??L? TA?LARDAN  AMPUL VE TÜP KULLA.MAH. D??ER AYDIN.C?HAZ.

940540917000

SERAM?K MADDELERDEN   AMPUL VE TÜP KULLA.MAH. D??ER AYDIN.C?HAZ.

940540918000

CAMDAN AMPUL VE TÜP KULLA.MAH. D??ER AYDIN.C?HAZ.

940540919000

D??ER MADDELERDEN AMPUL VE TÜP KULLA.MAH. D??ER AYDIN.C?HAZ.

940540951000

AD? METALLERDEN FLORESANS LAMBALARI ?Ç?N D??ER AYDINLATMA C?HAZLARI

940540952000

TAB?.SUN? DER? VE KÖSELEDEN FLORESANS LAMBALARI ?Ç?N D??ER AYDINLATMA C?HAZLARI

940540953000

SERTLE?T?R?LMEM?? VULKAN?ZE KAUÇUKTAN FLORESANS LAMBA.?Ç?N D??ER AYDIN.C?HAZLARI

940540954000

SERTLE?T?R?LM?? VULKAN?ZE KAUÇUKTAN FLORESANS LAMBALARI ?Ç?N D??ER AYDIN.C?HAZ.

940540956000

YONTULMAYA ELVER??L? TA?LARDAN  FLORESANS LAMBALARI ?Ç?N D??ER AYDIN.C?HAZLARI

940540957000

SERAM?K MADDELERDEN FLORESANS LAMBALARI ?Ç?N D??ER AYDIN.C?HAZLARI

940540958000

CAMDAN FLORESANS LAMBALARI ?Ç?N D??ER AYDIN.C?HAZLARI

940540959000

D??ER MADDELERDEN FLORESANS LAMBALARI ?Ç?N D??ER AYDIN.C?HAZLARI

940540991000

AD? METALLERDEN D??ER ELEKTR?KL? AYDINLATMA C?HAZLARI

940540992000

TAB??. SUN? DER? VEYA KÖSELEDEN D??ER ELEKTR?KL? AYDINLATMA C?HAZLARI

940540993000

SERTLE?T?R?LMEM?? VULKAN?ZE KAUÇUKTAN D??ER ELEKTR?KL? AYDINLATMA C?HAZLARI

940540994000

SERTLE?T?R?LM?? KAUÇUKTAN D??ER ELEKTR?KL? AYDINLATMA C?HAZLARI

940540996000

YONTULMAYA ELVER??L? TA?LARDAN D??ER ELEKTR?KL? AYDINLATMA C?HAZLARI

940540997000

SERAM?K MADDELERDEN D??ER ELEKTR?KL? AYDINLATMA C?HAZLARI

940540998000

CAMDAN D??ER ELEKTR?KL? AYDINLATMA C?HAZLARI

940540999000

D??ER MADDELERDEN D??ER ELEKTR?KL? AYDINLATMA C?HAZLARI

940550001000

PLAST?K MADDELERDEN ELEKTR?KL? OLMAYAN AYDINLATMA C?HAZLARI

940550002000

TAB??. SUN? DER? VEYA KÖSELEDEN ELEKTR?KL? OLMAYAN AYDINLATMA C?HAZLARI

940550005000

YONTULMAYA ELVER??L? TA?LARDAN ELEKTR?KL? OLMAYAN AYDINLATMA C?HAZLARI

940550006000

SERAM?K MADDELERDEN ELEKTR?KL? OLMAYAN AYDINLATMA C?HAZLARI

940550007000

CAMDAN ELEKTR?KL? OLMAYAN AYDINLATMA C?HAZLARI

940550008100

AD? METALLERDEN MADEN OCAKLARINDA KULLANILAN LAMBALAR

940550008900

AD? METALLERDEN  ELEKTR?KL? OLMAYAN D??ER AYDINLATMA C?HAZLARI

940560200000

PLAST.MADD. REKLAM. I?IKLI TABELALAR. I?IKLI ?S?M TABELALARI VB.

940560801000

AD? METALLERDEN REKLAM.I?IKLI TABELALAR.I?IKLI ?S?M TABELALARI VB.

940560802000

TAB??.SUN? DER?.KÖSELEDEN REKLAM. I?IKLI ?S?M TABELALARI VB.

940560804000

SERAM?K MADDELERDEN REKLAM.I?IKLI TABELALAR. I?IKLI ?S?M TABELA VB.

940560805000

CAMDAN REKLAM. I?IKLI TABELALAR. I?IKLI ?S?M TABELALARI VB.

940560809000

D??ER MADDELERDEN REKLAM.I?IKLI TABELALAR. I?IKLI ?S?M TABELA VB.

940591100000

AV?ZE DAMLALARI

940591901000

PROJEKTÖRLERE A?T AKSAM VE PARÇALAR

940591909011

LÜKS LAMBASI CAMLARI

940591909018

CAMDAN OLAN D??ER AKSAM VE PARÇALAR

940592000000

PLAST?K MADDELERDEN AYDINLATMA C?HAZLARININ AKSAM.PARÇALARI

940599001100

AD? METALLERDEN AV?ZE.TAVAN. DUVAR AYDINLATMA C?HAZLARININ AKSAM.PARÇALARI

940599001200

AD? METALLERDEN REKLAM I?IKLI TABELALARIN AKSAM. PARÇALARI

940599001300

SERTLE?T?R?LMEM?? VULKAN?ZE KAUÇUKTAN AYDINLATMA C?HAZLARININ AKSAM.PARÇALARI

940599001400

SERTLE?T?R?LM?? VULKAN?ZE KAUÇUKTAN AYDINLATMA C?HAZLARININ AKSAM.PARÇALARI

940599001500

TAB?.SUN?? DER? VE KÖSELEDEN AYDINLATMA C?HAZLARININ AKSAM.PARÇALARI

940599001800

KA?IT HAMURU.KA?IT/KARTON/VATKA VE SERAM?K AYDINLATMA C?HAZLARININ AKSAM VE PARÇALARI

940599002100

YONTULMAYA ELVER??L? TA?LARDAN AYDINLATMA C?HAZLARININ AKSAM.PARÇALARI

940599002200

BAKIRDAN AYDINLATMA C?HAZLARININ AKSAM VE PARÇA.

940599002900

D??ER MADDELERDEN AYDINLATMA C?HAZLARININ AKSAM.PARÇALARI

940690101400

Ç?MENTODAN, BETONDAN VEYA SUN? TA?LARDAN OLANLAR

940690101500

SERAM?K MADDELERDEN OLANLAR

940690310000

SERALAR

94069038000

D??ERLER?

940690902000

Ç?MENTODAN, BETONDAN VEYA SUN? TA?LARDAN OLANLAR

940690903000

SERAM?K MADDELERDEN OLANLAR

950510100000

NOEL E?LENCELER? ?Ç?N E?YA - CAMDAN OLANLAR

950510900000

NOEL E?LENCELER? ?Ç?N E?YA - D??ER MADDELERDEN OLANLAR

950590000000

BAYRAM.KARNAVAL/D??ER E?LENCELER ?Ç?N D??ER E?YA(S?H?RBAZLIK/SÜRPR?Z E?YA DAH?L)

990500000000

YERLE??M YER?N? NAKLEDEN GERÇEK K???LERE A?T ?AHS? E?YA

991900000011

EVL?L?K NEDEN?YLE SERBEST DOLA?IMA G?REN E?YA

991900000012

M?RAS YOLUYLA ?NT?KAL EDEN E?YA

991900000013

Ö?REN?M AMACIYLA GELEN Ö?RENC?LERE A?T E??T?M MALZEMELER? VE EV E?YASI 

991900000014

ÖLÜ ?HT?VA EDEN TABUTLAR, ÖLÜLERE A?T KÜL ?HT?VA EDEN KAPLAR VE DEKORAT?F CENAZE E?YASI

991900000015

KAMU KURUMLARI, HAYIR VEYA ?NSAN? YARDIM KURULU?LARI TARAFINDAN GET?R?LEN E?YA

991900000016

MALÜL, SAKATLAR VE D??ER ENGELL?LER?N KULLANIMINA MAHSUS E?YA

991900000017

KR?Z HALLER?NDE ZARAR GÖRENLERE GÖNDER?LEN E?YA 

991900000018

K???SEL E?YA, YOLCU BERABER? E?YA

991900000019

D??ERLER?

993024000000

KUMANYA 01-24 FASIL

993099000000

KUMANYA-D??ERLER? (27. FASIL HAR?Ç)

993124000000

KUMANYA-1 ?LA 24. FASILLARDAK? E?YA

993199000000

D??ERLER? (27. FASIL HAR?Ç)

手机赢钱棋牌